WARUNKI PŁATNOŚCI, MONTAŻU I GWARANCJI

Naszej firmie możesz zaufać!

Warunki dostawy i odbioru maszyny:

W cenie urządzenia zapewniamy załadunek maszyny na samochód podstawiony przez kupującego (uprzednio zaawizowany). Mamy możliwość, na życzenie kupującego, dostarczyć maszyny transportem z wynajmu – na koszt kupującego.

W NASZYM ASORTYMENCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ CZĘŚCI DO BRYKIECIAREK - SPRAWDŹ!

Montaż i uruchomienie:

Zapewniamy montaż urządzeń przez wykwalifikowany serwis. Za zamontowanie maszyny stosowane są stawki umowne uzgodnione każdorazowo w dniu podpisywania umowy (lecz nie więcej niż 10% wartości urządzeń). Uruchomienie i przeszkolenie pracownika do obsługi maszyny jest zawarte w cenie urządzeń. Kupujący płaci za dojazd do miejsca uruchomienia.

W NASZYM ASORTYMENCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ CZĘŚCI DO BRYKIECIAREK - SPRAWDŹ!

Naszej firmie możesz zaufać!

Warunki gwarancji:

Gwarancja na brykieciarki wynosi 12 miesięcy od momentu uruchomienia maszyny. Gwarancji nie podlegają części zużywające się podczas normalnej pracy maszyny (zgodnie z instrukcją obsługi) W okresie gwarancji naprawy wykonujemy niezwłocznie – nie dłużej niż 14 dni od momentu zgłoszenia.

Również zapewniamy serwis pogwarancyjny przez okres min 5 lat od daty nabycia urządzenia. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały jako załącznik nr 1 do umowy – Warunki gwarancji.